Jak lze být svobodný, když vládcové této země uvrhli každého z nás do závislosti? Každý z našich předků, alespoň na venkově byl schopen, pokud vlastnil alespoň nějakou půdu, uživit se sám. Nesvoboda člověka spočívala pouze v právních omezeních, nadiktovaných opět těmi bohatými a mocnými, těmi, kteří by se nikdy neuživili bez vykořisťování práce druhých lidí. Obyčejný člověk si nevymyslel poddanství, robotu, desátky. To jenom ti, kteří se neštítili si přivlastnit zemi a stromy, nerosty, vody a vzduch. Ti, kteří si bez studu tuto, Bohem všem lidem bez rozdílu danou zemi, ukradli sami pro sebe a začali z ní bohatnout. Hanba jim!

A pak sebrali lidem i rozum

Když nešlo ukrást víc přírodního bohatství, když zotročili, koho mohli, šli ještě dál. Začali brát lidem jejich vlastní rozum a zkušenosti předků. Ve jménu pokroku přivedli lidstvo k dogmatům nových objevů. Začali manipulovat s názory lidí, jejich přirozeným rozumem. A zakázali i to konopí, aby nikdo nemohl nachystat smyčku pro jejich vychytralé krky.