Privátní a veřejná řešení

. Je třeba již v úvodu předeslat, že každá klimatizace není stejná. Obecně je třeba celou sféru rozdělit na privátní a veřejnou. Nebo spíše na užití v malém měřítku – tedy privátně v jednotlivých příbytcích občanů a pak na sektor, v němž je třeba užití ve velkém měřítku a nebojíme se říct i rozsahu. . […]