Kultura – co tento pojem vlastně znamená? Jedná se o slovo s více významy. Jedním z nich je i pojmenování určitého druhu lidské činnosti v oblasti umění. Některé odborné slovníky dokonce tvrdí, že kultura jako taková má sloužit k potěšení a pobavení. S tím ale mnoho kritiků nesouhlasí. Pokud budeme brát kulturu ve smyslu umění jako takového, má i mnoho jiných účelů. Umění by mělo také šokovat, překvapovat a klidně v nás vyvolávat i negativní pocity jako je strach či nejistota. Jeho funkce v našich životech by měla být jasný, jedná se o prostředek obohacování nás samotných.
graffiti art
Podle jiných definic můžeme jako druh kultury vnímat vše, co samo o sobě nemá jiné praktické využití, jinými slovy jedná se o nepotřebné věci, které jsou ve své podstatě nepostradatelné. Opět se ale jedná o poněkud alibistický pohled na věc. Krásné věci mohou být i užitečné a mohou nést s sebou vyšší smysl. Například jako důležitý sociálně-politický podtext divadelních her jako je proslulá „Jobova noc“. I sám auto, umělec, by se s tímto tvrzením přel, on sám by kulturu přirovnal k jedná z nadstandartních lidských potřeb, které jsou pro nás nezbytné, abychom ukojili naše touhy.
Kultura si za dlouhá léta svého vývoje prošla mnohými změnami a přít se o to, co všechno ji vlastně představuje je zbytečné. Její obraz před tisíci lety a teď je zásadně rozdílný. Dvacáté století přineslo mnoho nového, autoři začali více experimentovat s různými nástroji, prostředky a materiály.
malování na sklo
Mnoho lidí proto také haní například dnešní moderní umění především co se týče obrazů a trojrozměrných exponátů. Poměrně proslulá věta při návštěvě takto zaměřené galerie zní podobně jako „to bych zvládnul udělat/nakreslit taky,“ ale v tom to právě vězí, možná si každý myslí, že by to dokázal taky, ale nakonec to nikoho z nich předtím nenapadlo a taky to nezrealizoval.

5/5 - (2 votes)