Voda v našem domácím bazénu se nám na první pohled může zdát čistá a průzračná, ale vždy tomu tak být nemusí. Abychom si však mohli být jistí dokonalou čistotou a také hygienickou bezpečností je potřeba kontrolovat hodnoty vody. Nemělo by se zapomínat ani na ph, které udržuje pokožku v běžném stavu. Tato hodnota se může měnit a v závislosti na jejím rozpětí nám může také škodit. Optimální hodnota ph vody ve vašem bazénu by se měla pohybovat v rozmezí od 6,8 po 7,5. Jedná se o velice významnou hodnotu, proto nikdy nepodceňujte měření těchto hodnot ve vodě a to především přes koupací sezónu, kdy tyto hodnoty mohou být nadprůměrné nebo podprůměrné, což je špatně a měly by se upravit.
o   Jak poznáte špatné ukazatele? Vždy pomocí měření, které se provádí pravidelně a které nám ukáže, zdali jsou čísla vyšší nebo nižší, než by optimálně měla být. Pomocí testeru, který se dá velice snadno pořídit, zjistíte hodnotu. Pak už jen zbývá snížit nebo zvýšit dle pokynů od výrobce. pool

Snížení tohoto ukazatele

Snížení ph v bazénu vyžaduje přípravek, který je snadno k dostání. Přípravek minus zaručí snížení hodnot, pokud jsou vyšší, než je optimální hranice, čili pokud jsou vyšší než číslo 7,5.
·         Tohoto ukazatele je však potřeba hlídat i v dalších případech. Při napouštění vody z distribuční sítě musíme následně také zkontrolovat tohoto ukazatele, protože v mnohých případech hodnota neodpovídá optimálnímu stavu. Snižování je potřeba také provádět když máte zabudovanou salinizační jednotku. Zde se jedná o fakt, že při elektrolytickém rozkladu, kdy se rozpouští solný roztok, se hodnota samovolně zvyšuje, proto je potřeba následná kontrola testerem a opětovné snížení hodnot do původního – neboli optimálního stavu, kdy se hodnota má pohybovat v rozmezí 6,8 – 7,5, aby bylo číslo pro pokožku a naše zdraví přijatelné. skok

4.8/5 - (5 votes)